SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

 

  • Horákovy školky – přední školkařská firma v ČR i v Evropě
  • Svaz školkařů ČR – spolek sdružující více než 90 pěstitelů okrasných rostlin
  • ARBOEKO – jeden z největších podniků v oblasti pěstování, prodeje a distribuce okrasných dřevin
  • Lesy České republiky, s. p. – podnik obhospodařující více než 1,3 mil. ha lesního majetku a 38 tis. km vodních toků a bystřin
  • Vojenské lesy a statky, s. p. – účelová organizace spravující asi 5% lesní půdy ČR, 70 km2 zemědělské půdy
  • Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR – organizace sdružující více než 600 přímých členů (cca 1250 vlastníků lesů) s celkovou výměrou 398 tis. ha lesa

uolm22 uolm23