VÝUKA – STUDIJNÍ PROGRAMY (OBORY)

 

Ústav zajišťuje výuku předmětů a vedení závěrečných prací zejména pro studenty oborů Arboristika, Krajinářství, Lesnictví a Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí.

 

Vyučované předměty

Ústav ochrany lesů a myslivosti zajištuje výuku uvedených předmětů:

Bakalářská práce (garant - Ing. Jan Dvořák, Ph.D.)

Basic Principles of Game Management (garant - doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.)

Diplomová práce (LI) (garant - Ing. Jan Dvořák, Ph.D.)

Ekologie živočichů (garant - doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.)

Evropská lesnická ekonomika a politika (v AJ) (garant - Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.)

Fytopatologická praktika (garant - Ing. Dagmar Palovčíková)

Choroby dřevin a rostlinolékařství (garant - prof. Dr. Ing. Libor Jankovský)

Lesní pedagogika (garant - doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.)

Lesnická politika (garant – Ing. Jaromír Vašíček, CSc.)

Lesnická botanika speciální (garant – Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.)

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství (garant - prof. Dr. Ing. Libor Jankovský)

Lesnická zoologie (garant - prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.)

Lesnicko-typologické základy ochrany lesa (garant - prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.)

Management a marketing v lesnictví (v AJ) (garant - Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.)

Management rozvojové pomoci (garant - Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.)

Mykorhizní symbiózy (garant - doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.)

Myslivecká praktika (garant - Ing. Jan Dvořák, Ph.D.)

Myslivost (garant - doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.)

Ochrana dřevinné vegetace (garant - doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.)

Ochrana lesa (garant - prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.)

Ochrana lesa (v AJ) (garant - prof. Dr. Ing. Libor Jankovský)

Ochrana životního prostředí a environmentální legislativa (garant - doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.)

Pathology of Woody Plants, Diseases of Trees (garant - prof. Dr. Ing. Libor Jankovský)

Péče o zdravotní stav dřevin rostoucích mimo les (garant - prof. Dr. Ing. Libor Jankovský)

Posuzování a oceňování stromů (garant - Ing. Luděk Praus, Ph.D.)

Povolení zápisu volitelné praxe (garant - Ing. Jan Dvořák, Ph.D.)

Praktické přístupy k péči o mimolesní zeleň (IP) (garant - Ing. Jiří Rozsypálek)

Praktika pro arboristy (garant - prof. Dr. Ing. Libor Jankovský)

Praxe volitelná provozní (garant - Ing. Jan Dvořák, Ph.D.)

Provozní praxe (garant - Ing. Jan Dvořák, Ph.D.)

Předdiplomní praxe (garant - Ing. Jan Dvořák, Ph.D.)

Public relations v lesnictví (v AJ) (garant - Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.)

Rostlinolékařství v podmínkách subtropů a tropů (garant - prof. Dr. Ing. Libor Jankovský)

Škůdci dřevin (garant - Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.)

Výroba aglomerovaných materiálů (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Výroba aglomerovaných materiálů (modul V) (garant - doc. Dr. Ing. Pavel Král)

Výrobní praxe (garant - Ing. Jan Dvořák, Ph.D.)

Základy ochrany lesa (garant - prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.)

Základy sokolnictví (garant - Ing. Jan Dvořák, Ph.D.)

uolm07 uolm08

uolm09