Náze článku

22. 2. 2017 - Autor

Dodavatelská firma připravila pro MENDELU, nové funkce a u některých funkcí rozšíření, která nejsou uvedena v nápovědě ani ve videomanuálu. Popis těchto rozšíření je uveden níže.

Výstava fotografiií na téma Lesy, které vznikla v rámci řešení projektu Norských fondů Zvyšováví povědomí a propagace funcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků řek v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí, a to ve spolupráci FRRMS MENDELU a ŠLP ML Křtiny MENDELU.