Úvodní stránka / Final Theses

Nabídka témat závěrečných prací

Efektivita přezimovacích obůrek pro jelení zvěř
Vedoucí: Zdeněk Vala
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Distribuce černé zvěře v lesním prostředí
Vedoucí: Jiří Kamler
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Hodnocení vitality a zdravotního stavu smrku (Picea abies) na vybraném území
Vedoucí: Petr Čermák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Chov mufloní zvěře na ŠLP Křtiny
Vedoucí: Jan Dvořák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Kulminace tělesných parametrů / biologický věk u trofejové zvěře
Vedoucí: Jiří Kamler
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Monitorování vlivu zvěře na vegetaci teplomilných doubrav v Milovickém lese
Vedoucí: Petr Čermák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Netradiční krmiva pro zvěř a jejich využití v myslivecké praxi
Vedoucí: Zdeněk Vala
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Odolnost jilmu horského vůči různým původcům grafiózy jilmů
Vedoucí: Miloň Dvořák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni
Vedoucí: Petr Čermák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Optimalizace minerální výživy srnčí zvěře
Vedoucí: Zdeněk Vala
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Ověření použitelnosti metody pro stanovení věku prasete divokého dle Hella
Vedoucí: Jan Dvořák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Populace bobra evropského v ČR a jeho vliv na břehové a lesní porosty na vybraném území
Vedoucí: Jan Dvořák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Požadavky jelení a srnčí zvěře na krytové podmínky stanoviště
Vedoucí: Jiří Kamler
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Predátoři jako součást komplexu biologické ochrany lesa
Vedoucí: Jan Dvořák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Projekt zvýšení úživnosti honitby Brod nad Dyjí pro chov drobné zvěře
Vedoucí: Jan Dvořák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Reakce vybraných skupin brouků na experimentální prosvětlení lesního porostu za účelem jeho převodu na les střední, resp. nízký
Vedoucí: Jiří Foit
Úroveň: diplomová práce

Vliv ošetření proti buřeni na růst a mortalitu vybrané dřeviny (skupiny dřevin)

Vedoucí: Petr Čermák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Vyhodnocení vlivu změn krajinného rázu na četnost drobné zvěře v honitbě Němčice nad Hanou
Vedoucí: Martin Ernst
Úroveň: bakalářská práce

Výskyt kriticky ohroženého tesaříka drsnorohého (Megopis scabricornis Scop.) na Břeclavsku
Vedoucí: Jiří Foit
Úroveň: bakalářská práce

Význam minerálií ve výživě zvěře na možnosti jejich doplňování
Vedoucí: Jiří Kamler
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Význam některých charakteristik lesních porostů pro druhové složení a diverzitu hnízdní ornitofauny
Vedoucí: Jiří Foit
Úroveň: bakalářská práce

Význam omezení zimních a letních potravních zdrojů na kvalitu zvěře
Vedoucí: Jiří Kamler
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Zhodnocení poškození porostů zvěří loupáním v lokalitě Javořích hor (revíry Ruprechtice a Rožmitál)
Vedoucí: Petr Čermák
Úroveň: diplomová práce

Zjištění aktuálního poškození zvěří na vybraném lesním majetku či ve vybraném zvláště chráněném území
Vedoucí: Petr Čermák
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Zpřesnění metody sčítání trusu pro odhad početnosti zvěře
Vedoucí: Jiří Kamler
Úroveň: bakalářská práce, diplomová práce

Dokumenty k nabídce závěrečných prací

NameDocument dateModificationsAttachment
Nabídka témat bakalářských a diplomových prací Ing. Miloně Dvořáka05. 10. 201105. 10. 2011 13:27:14  
Nabídka témat bakalářských a diplomových prací Ing. Foita03. 10. 201103. 10. 2011 15:30:19  
Nabídka témat bakalářských a diplomových prací Myslivost26. 09. 201126. 09. 2011 13:28:05  
Nabídka témat bakalářských a diplomových prací doc. Čermáka22. 09. 201122. 09. 2011 09:53:57